Webimpresszum

Webimpresszum, adatvédelmi tájékoztató

Cím: 2890 TATA, Vágó u. 17 a/2
Telefon: +36 34 487207
Telefax: +36 34 487207
E-Mail: info [@] krnacs.hu

Internet: www.krnacs.hu

Ügyvezető igazgató: Krnács Krisztián
Cégbejegyzés: Tatabánya
Cégjegyzékszám: 11-09-003487
EU-adószám: HU11192028
Felelősségvállalás:
A gondos tartalmi ellenőrzés ellenére sem vállalunk felelősséget a külső linkek tartalmára. Az átirányított oldalak tartalmáért kizárólag az üzemeltetője a felelős.
A krnacs.hu üzemeltetője, a Krnács Kft., tájékoztatja Önt, hogy a krnacs.hu weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:
A Krnács Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, terjeszteni vagy tárolni. Ez alól kivételt jelent a saját részre történő felhasználás, melynek keretében Ön ezen oldalakat vagy kivonatait számítógépén tárolhatja vagy kinyomtathatja.
Előfordulhat, hogy a weboldalakon a Krnács Kft.-től független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Krnács Kft. semmilyen természetű – sem kifejezett, sem vélelmezett – garanciát nem vállal az Ön számítógépén megjelenő WEB-oldal pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan. A krnács Kft. nem felelős semmilyen közvetlen, vagy közvetett, véletlenszerű, speciális vagy következményekből eredő kárért, nyereségkiesésért vagy üzleti tevékenység megszakadásáért, amely jelen szolgáltatás használatából vagy a használat lehetetlenségéből származik, még akkor sem, ha a Krnács Kft.-t figyelmeztették ilyen jellegű károk bekövetkeztének lehetőségére.
A Krnács Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor megváltoztassa vagy elérhetőségét megszüntesse, továbbá nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
A krnacs.hu weboldalai tartalmazhatnak olyan külső weboldalakra utaló hivatkozásokat, amelyek harmadik személy tulajdonát képezik vagy amelyeket harmadik személy üzemeltet. Ilyen külső weboldalak meglátogatásakor, mielőtt az oldalakat felhasználná, Önnek át kell néznie és egyet kell értenie az adott webhely használati szabályaival. Ön szintén elfogadja, hogy a Krnács Kft.-nek nincs ráhatása az ilyen külső weboldalakra és nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen külső weboldalakon készített és ott megjelenő anyagokért.
A Krnács KFT szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Krnács KFT nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
A WEB oldalakon található információk tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. A részletekről érdeklődjön a (34)487-207-es telefonszámon!
Az Krnács Kft. a WEB-oldalaival kapcsolatos minden jogot fenntart!

Adatvédelmi tájékoztató

A www.krnacs.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.
Az adatok kezelője a(z)
Krnács Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) (székhely: H-2890 TATA, Vágó u. 17 A/2.)
Amennyiben a(z) Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati osztályunkkal.
Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2013. január 1. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.

Adatkérés

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.
A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:

 • neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint a vállalatára vonatkozó adatokat;

 • személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk;

 • demográfiai adatok;

 • termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.

1. A kezelt adatok köre

A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A Weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődik.
A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az Üzemeltető kéri, hogy „Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók, valamint és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. Továbbá kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

 • a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;

 • hírleveleink eljuttatásához;

 • belső nyilvántartásához;

 • a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;

 • a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;

 • a Weboldal tartalmának testre szabásához;

 • ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel.

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon, faxon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.
A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.
Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.
Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a termékekről és lehetőségekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegű tájékoztatást levélben, telefonon, faxon vagy e-mailben küld a Felhasználó részére, kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.
Amikor a Felhasználó személyes adatait megadja, lehetősége van arra, hogy megjelölje, hogy azokat direkt marketing célokra az Üzemeltető ne használja fel. Amennyiben a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, az Üzemeltető nem keresi fel a direkt marketing céljából. Ebben az esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot vállalatunk call center-ével. Ha a Felhasználó az Üzemeltető ügyfele, vagy korábban tájékoztatást kért tőle termékeinkről, előfordulhat, hogy termékskálájáról e-mailben is tájékoztatja, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri.
Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

3. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

4. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

5. A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: H-2890 TATA, Vágó u. 17 A/2.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (székhely: H-2890 TATA, Vágó u. 17 A/2.), illetve a(z) e-mail címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.
A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.
Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

6. Adatbiztonsági intézkedések

Az Üzemeltető a személyes adatokat a Magyar Telekom Nyrt. (Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak, illetve a Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) adatkezelő által a https://client.ezit.hu felhasználói adatbázisában.

Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) adatkezelő által a https://client.ezit.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cégnév, cím, email cím, telefonszám.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú – személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

8. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

9. Fontos webcímek

Privátszférát erősítő technológia

Adatvédelmi információk